ایران، اینجــــا آسمان را رصد می‌کند.

پروژه های در دست اقدام:

تکمیل ساختمان اتش نشانی 

جدول گذاری پارک گل نرگس

جدول گذاری خیابان خواجه نصیرالدین طوسی 

درباره ما


کامو و چوگان شهری تازه تأسیس در استان اصفهان از توابع شهرستان کاشان و بخش قمصر است که با پیوستن دو منطقه «کامو» و «چوگان» در دی‌ ماه ۱۳۹۲ با تاییدیه و مصوبه هیئت دولت، به وجود آمده‌است و نام آن از شهر جوشقان و کامو به کامو و چوگان تغییر یافته‌است.