ایران، اینجــــا آسمان را رصد می‌کند.

احمدرضا طحانی

پست سازمانی:           شهردار

 

تحصیلات:            *   کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

**   لیسانس مدیریت    

 

 

سوابق :

 

* بخشدار قمصر
* مدیر بازرسی ، نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری کاشان 
* رییس اداره سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان 
* کارشناس امور اجتماعی و انتخابات فرمانداری ویژه کاشان 
* رییس سازمان دانش آموزی  شهرستان کاشان 
* رییس امور اداری و ارزشیابی کارکنان مدیریت  آموزش و پرورش کاشان 
* کارشناس انجمن اولیا و مربیان مدیریت آموزش وپرورش کاشان 
* مدیر مدارس کاشان 

درباره ما


کامو و چوگان شهری تازه تأسیس در استان اصفهان از توابع شهرستان کاشان و بخش قمصر است که با پیوستن دو منطقه «کامو» و «چوگان» در دی‌ ماه ۱۳۹۲ با تاییدیه و مصوبه هیئت دولت، به وجود آمده‌است و نام آن از شهر جوشقان و کامو به کامو و چوگان تغییر یافته‌است.