ایران، اینجــــا آسمان را رصد می‌کند.

شهرداری کامو و چوگان

اعضاء اصلی شورا

ماشاالله ابوترابی

رئیس شورای اسلامی

محمد ارباب

نایب رئیس شورای اسلامی

عزت الله رعیت

منشی اول شورای اسلامی

محمدرضا رضایی

منشی دوم شورای اسلامی

مهدی اربابیان

خزانه دار شورای اسلامی

درباره ما


کامو و چوگان شهری تازه تأسیس در استان اصفهان از توابع شهرستان کاشان و بخش قمصر است که با پیوستن دو منطقه «کامو» و «چوگان» در دی‌ ماه ۱۳۹۲ با تاییدیه و مصوبه هیئت دولت، به وجود آمده‌است و نام آن از شهر جوشقان و کامو به کامو و چوگان تغییر یافته‌است.