ایران، اینجــــا آسمان را رصد می‌کند.

slide-dd0f26a
slide-c579e02
slide-064f537

معرفی شهر کامو و چوگان

معرفی شهر

کامو و چوگان شهری تازه تأسیس در استان اصفهان از توابع شهرستان کاشان و بخش قمصر است که با پیوستن دو منطقه «کامو» و «چوگان» در دی‌ ماه ۱۳۹۲ با تاییدیه و مصوبه هیأت محترم دولت، تأسیس گردیده و نام آن از شهر جوشقان و کامو به کامو و چوگان تغییر یافته‌است. این شهر با جمعیت 2437 نفر ( طبق سرشماری سال 1395 ) در بخش قمصر شهرستان کاشان و در دامنه کوه کرکس قرار دارد کامو در حدود بیست کیلومتری شمال شهر مِیمه، حدود ۷۰ کیلومتری جنوب‌غربی شهر کاشان قرار دارد. کامو و چوگان گرانیگاه ایران محسوب می‌شود و از حیث غارهای ایجاد شده در کوه‌های مرتفع و سر به فلک کشیده این منطقه از خاستگاه‌های اولیه پیدایش بشر بوده و ابزارهای سنگی بدست آمده در زمینه شکار حیوانات در کامو و چوگان یکی از قدیمی‌ترین مراکز اسکان بشر است.

سخن شهردار

شهرها که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی اجتماعی بشری را در خود دارند با مدیریت شهری که انجام برنامه ریزی های لازم برای رشد و توسعه آینده شهر به مقابله با مسائل و مشکلات کنونی آنها بپردازد، سر و سامان گرفته و مثمر ثمر واقع می شوند.

شهر کامو و چوگان به دلیل دارا بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی و گردشگری زمینه ساز تحولات اقتصادی و … می باشد که نیاز به

سخن شهردار

شهرها که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی اجتماعی بشری را در خود دارند با مدیریت شهری که انجام برنامه ریزی های لازم برای رشد و توسعه آینده شهر به مقابله با مسائل و مشکلات کنونی آنها بپردازد، سر و سامان گرفته و مثمر ثمر واقع می شوند.

شهر کامو و چوگان به دلیل دارا بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی و گردشگری زمینه ساز تحولات اقتصادی و … می باشد که نیاز به

رویدادهای تصویری

اخبار و رویدادهای شهــر

درباره ما


کامو و چوگان شهری تازه تأسیس در استان اصفهان از توابع شهرستان کاشان و بخش قمصر است که با پیوستن دو منطقه «کامو» و «چوگان» در دی‌ ماه ۱۳۹۲ با تاییدیه و مصوبه هیئت دولت، به وجود آمده‌است و نام آن از شهر جوشقان و کامو به کامو و چوگان تغییر یافته‌است.